Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

Iskolánkba 2021/2022-es tanévre a beiratkozást 2021. június 23-án tartjuk 8:00-12:00 óráig (a képző-és iparművészeti osztályok kivételével, erről ők külön tájékoztatást kaptak)

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében, aki teheti 8 órára jelenjen meg.

A beiratkozáshoz hozza magával a következőket:

● általános iskolai bizonyítvány

● általános iskola által kiadott értesítés iskolaváltoztatásról

● személyi igazolvány (eredetit és másolatot is)

● lakcímkártya (eredetit és másolatot is)

● diákigazolvány ( oktatási azonosító )

● TAJ kártya ( eredetit és másolatot is)

● a diákigazolvány igényléséhez a lakóhely szerinti Kormányhivatalnál elkészített NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap szükséges (ingyenes)


A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer ( a továbbiakban KRÉTA) e-Ügyintézés felületén 2021. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a „ Beiratkozás középfokú intézménybe (BKI) folyamat segítségével 2021.júnus 21-ig

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 1. A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 1. A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e-Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő/törvényes képviselő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

 

Amennyiben a Kréta rendszerben feltöltik gyermekeik adatait, akkor a személyes beiratkozás alkalmával csak alá kell írni az intézmény által kinyomtatott adatlapot.

Kizárólag személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén ezt az adatlapot itt az intézményben tölti ki a szülő a bemutatott dokumentumok alapján.

 

A tankönyveket minden tanuló ingyenesen kapja, ezt majd szeptemberben az első tanítási napon vehetik át használatra a diákok.

 

Segítő együttműködésüket köszönjük!

60 éve a művészeti képzés szolgálatában

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum Művészeti tagozatának kiállítása látható a szegedi Széchenyi téren 2021. április 16. és május 6. között, amely a Szent-Györgyi Albert Agóra közreműködésével szerveződött. A kiállítás megemlékezik a Tömörkényben folyó művészeti képzés 60. évfordulójáról, valamint az iskola Grafikus, Kerámiaműves, Szobrász, Textilműves és Színházi táncos diákjainak alkotásait, fellépésének képeit mutatja be.

  

  

  

  

  

 

http://kk.gov.hu/60-eve-a-muveszeti-kepzes-szolgalataban

Intézkedések a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumban a COVID járvány terjedésének megelőzése érdekében

Készült az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című protokollja alapján.

 1. Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézségíz- és szaglásvesztés, általános gyengeség stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel
 2. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát és háziorvosát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 3. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 4. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost/védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Ha a tünetek alapján az iskolaorvos úgy dönt, hogy a gyermek nem tartózkodhat közösségben, a szülőket értesítjük, és kérjük, hogy jöjjön gyermekéért az iskolába. A háziorvos jogosult a további intézkedésre.
 5. A tanulók az iskola előtt és az iskola épületében ne csoportosuljanak, különös tekintettel a tantermekre, folyosókra, testnevelés öltözőkre! A büfére az udvaron várakozzanak!   
 6. Az intézménybe belépni a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehet! A maszkviselés az épület folyosóin, a könyvtárban és a büfében való tartózkodás idején kötelező. A tantermekben az órák ideje alatt is a maszkviselés kötelező. Kérjük, gondoskodjanak a mosható maszkok rendszeres tisztításáról illetve az eldobható maszkok cseréjéről.
 7. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. A felmerülő ügyeiket lehetőleg telefonon (06-62-547-106), e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) és a KRÉTA naplón keresztül intézzék, gyermekeiket az iskolán kívül várják!
 8. A járványügyi készültség idején osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csoportbontott órák idején változtatnak tantermet. A tantermekben a tanórák idején gondoskodunk a tanterem lehetőség szerinti folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.
 9. A technikai személyzet minden tanítási nap végén fertőtlenítő takarítást végez. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírus ölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. Minden mosdóban fertőtlenítő szappan és papírtörlő áll a tanulók rendelkezésére. A mosdókban a takarítók minden szünet után fertőtlenítést végeznek.
 10. A műhelyekben használt eszközök fertőtlenítése a kollégák feladata.
 11. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren szervezzük meg. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A délután iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbát átmenetileg felfüggesztjük.
 12. A 417/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése esetén az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
 13. A fenti eljárásrend az iskola összes dolgozójára, tanulójára, a védőnőre, az iskolaorvosra, továbbá az iskolába műszaki okokból belépő munkavállalókra és a szülőkre egyaránt vonatkozik.

Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján.

Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

Szeged, 2021. május 10.

                                                                                                    Horváthné Szabó Éva

                                                                                                        Intézményvezető

Intézkedések a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumban a COVID járvány terjedésének megelőzése érdekében (Digitális oktatás idején)

14/2020. EMMI határozat értelmében a középfokú iskolákban a nevelés-oktatás digitális rendben folytatódik. Ezen munkarendhez tartozó eljárásrend a következőket tartalmazza:

Digitális Oktatás Szabályai

Diákoknak

 1. Maszkhasználat

 2021. február 22-től visszavonásig

Szeged Megyei Jogú Város belterületén közterületen, illetve nyilvános helyen a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készített maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ennek következményeként a nevelőtestület egyszerű többséggel megszavazta, hogy az intézmény egész területén mindenki számára kötelező a maszk használata, a rendeletben meghatározott módon.

 1. Eszközhasználat
  • Az eredményes munkavégzéshez ideális: asztali PC / laptop, szélessávú internet hozzáférés, mikrofon.
 •  Minden diák rendelkezik saját iskolai e-mail címmel, melynek segítségével csatlakozik a tantárgyaihoz tartozó Google Classroom csoportokhoz és az online órákhoz.
 • A nem iskolai e-mail címmel jelen lévő diákok nem tudnak automatikusan csatlakozni a Meet-órára.
 1. Az oktató-nevelő munka folyamata
 • Az órák adminisztrálása a Kréta rendszerben történik (tanórák beírása, házi feladatok rövid megjelenítése akár link formájában, hiányzások kezelése, szülői kapcsolattartás, feljegyzések) A Digitális Kollaborációs Tér használata ajánlott, de nem elvárás.
 • Az osztályfőnök a szaktanároktól kapott információk birtokában elkészíti a digitális munkarend szerinti órarendet, melyet megoszt az osztállyal.
 • Az oktatómunka egységes platformja intézményünkben a Google Classroom.
 • Itt történik a tananyagok, feladatok, dolgozatok feltöltése.  Kapcsolattartás tanár és diák részéről.
 • Itt küldi vissza a diák az elkészült feladatait.
 • Tananyagot megosztani azokon a napokon lehetséges, amikor az osztálynak/csoportnak órarendi órája van. (hétköznap 7:45-17:00 között - Google Classroom időzítő)
 • Az online óra platformja a Google Meet, esetleg a Zoom. (Ha valami miatt ezek nem működnek, a csoport beleegyezésével a tanár áttérhet Discordra.)
 • A szaktanár döntése alapján egyéb feladatokra, értékelésre, számonkérésre, kapcsolattartásra egyéb programok használata is lehetséges, úgy, mint Redmenta, Kahoot!, Kvíz oldalak, Messenger, de törekedni kell az egyértelműségre és az internetbiztonságra.      
 1. Kommunikációs rend
  • Kapcsolattartás:
   • A vezetői tájékoztatás a Kréta-naplón keresztül történik.
   • A szaktanári és az osztályfőnöki kommunikáció a Krétán és a Google Classroomon keresztül is történhet.
   • A tanár-diák kommunikáció a hivatalos Classroom felületen zajlik.
 • A szaktanár az órák beírásánál nem írhat hiányzót, a hiányzást Üres/digitális-ra állítja.
  • A szaktanár a Krétában a feljegyzés rovatot használja a hiányzás, késés, házi feladat hiány, dicséretek, figyelmeztetések adminisztrációjához! (Feljegyzések -> Beírások -> Tájékoztatás)
  • Mindemellett ha a tanuló egész héten nem vesz részt a munkában, a live órán, nem küld feladatokat, a szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt. Az osztályfőnök megkísérli felvenni a kapcsolatot a diákkal, ha ez sikertelen, a szülővel. Ha mindez eredménytelen, az osztályfőnök tájékoztatja a vezetőséget.
  • Az osztályfőnök heti rendszerességgel ellenőrzi a feljegyzések rovatot és a lentebb megfogalmazottak szerint jár el.
  • A szaktanár az osztályt érintő ügyekkel, az osztály előrehaladásával, a felmerülő problémákkal kapcsolatban jelzéssel él az osztályfőnök felé.
 1. Az intézmény elvárásai a tanuló felé a digitális munkarend idején
 • A tanuló köteles aktívan részt venni az órarend szerinti online óráin.
 • A diák az óra kezdete előtt 1-2 perccel köteles felcsatlakozni.
 • Bejelentkezés saját névvel és lehetőség szerint élő kameraképpel lehetséges!
 • Feladatait a szaktanár által meghatározott időpontra és meghatározott módon, önállóan végzi.
 • A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.
 • Várható akadályoztatását előre jelzi a szülő/diák az osztályfőnök és a szaktanár felé.
 • Mulasztását igazolja a hiányzást követő egy héten belül, szülői aláírással, lefotózva/szkennelve küldi az osztályfőnöknek.
 • A tanulók indokolatlan késéseit, rendszeres hiányzását a házirend szabályozza, az osztályfőnök és a szaktanár a fegyelmi intézkedések irányelveinek figyelembe vételével jár el.
 • A karanténban lévő, de nem beteg tanuló nem mentesül a digitális oktatás alól.
 1. Számonkérések módja
 • A számonkérések módja és az értékelés tantárgyspecifikus, amelyről a szaktanár nyújt tájékoztatást.
 • A számonkérés módszertanilag különböző lehet:
  • élő (valós idejű) beszámoltatás (online formában Meet, Zoom alkalmazás segítségével)
  • időben késleltetett távoli beszámoltatás (beadandó dolgozat, teszt, stb.)
  • offline beszámoltatás (személyes találkozást igényel)
  • folyamatba ágyazott értékelések (hosszabb projekt értékelése)
  • önértékelési lehetőségek (önreflektív eszközök használatára bátorítás)
  • A folyamat során végig a formatív értékelés javasolt. Összegző értékelésre csak a félév, illetve a járványhelyzet végén van mód.
 • A házi feladatot is lehet osztályzattal értékelni. Amennyiben a diák felszólításra sem küldi, és nem technikai akadály állt elő elégtelen osztályzat is adható.
 • A feladatok teljesítésére elegendő időt kell biztosítani!
 • A BTMN, SNI-s tanuló határozatában foglalt tényezőket továbbra is figyelembe kell venni!
 • A digitális munkarendre való áttérés miatt tantárgyanként minimum három érdemjegy szükséges a félév eredményes lezárásához.
 1. Az óraszámok meghatározása
 • A heti óraszám minimum 2/3 része kötelezően megtartandó élő szóban. Páratlan óraszám esetén a kerekítés szabályai érvényesek. A fennmaradó órákra feladatok kiadása szükséges.
 • A tanárnak joga van a teljes heti óraszámot megtartani. Ezeken az órákon a tanulók kötelesek részt venni.
 • A tanár a heti óraszámánál több órát nem tarthat!
 1. Az órarend digitális tanrend esetén nem módosul!
 • Az órarendi időpontok szigorú betartása diákra és tanárra egyaránt vonatkozik.
 • A szaktanár az órát csak az eredeti órája időpontjában tarthatja.
 • Az oktató-nevelő munka során a résztvevők engedélye nélküli bármilyen felvétel készítése – a személyiségi jogok védelme miatt – szigorúan tilos! (pl. teljesítmény bizonyítására)

Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

 

                                                                                                    Horváthné Szabó Éva

                                                                Intézményvezető

DÖFI (Digitális Összekapcsolódásra Felkészülés Irányelvei)

 1. Maszkhasználat

 2021. február 22-től visszavonásig

Szeged Megyei Jogú Város belterületén közterületen, illetve nyilvános helyen a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készített maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ennek következményeként a nevelőtestület egyszerű többséggel megszavazta, hogy az intézmény egész területén mindenki számára kötelező a maszk használata, a rendeletben meghatározott módon.

 1. Eszközhasználat
 • Szeptember elején a kréta naplón keresztül tájékoztatót kapnak a diákok és a szülők:

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy az esetleges online oktatás során felmerülő digitális eszközhiányt, internet-problémát folyamatosan jelezzék a tanulók osztályfőnökei felé! A probléma orvoslására az iskola igyekszik segítséget nyújtani, a lehetőségeihez mérten. Az eredményes munkavégzéshez ideális: asztali PC / laptop, szélessávú internet hozzáférés, mikrofon. Együttműködésüket köszönjük!

 •  A diákok tájékoztatása:
 • A szaktanár szeptember első óráiban megmutatja, hogyan tervez dolgozni digitális munkarendben.
 • Az osztályfőnök / informatika tanár köteles a diákoknak megtanítani / velük átismételni minden évfolyamon a digitális oktatási platformok, elektronikus levelezés szabályait.
 • Minden diák saját iskolai e-mail címet kap, melyről a szülőt a kréta naplón keresztül tájékoztatjuk.
 • Minden tanár elkészíti a saját Classroom-csoportjait az iskolai e-mail címével (sztig), amelynek kódját megosztja a diákjaival. (Ebben tudnak segíteni az osztályfőnökök is.) Ide a diákok iskolai e-mail címükkel csatlakoznak. A nem iskolai e-mail címmel jelen lévő diákok nem tudnak automatikusan csatlakozni a Meet-órára.
 1. Az oktató-nevelő munka folyamata
 • A Kréta rendszer napi rendszerességgel történő használata kötelező az adminisztrációhoz. (tanórák beírása, házi feladatok rövid megjelenítése akár link formájában, hiányzások kezelése, szülői kapcsolattartás, feljegyzések) A Digitális Kollaborációs Tér használata ajánlott, de nem elvárás.
 • Az osztályfőnök a szaktanároktól kapott információk birtokában elkészíti a digitális munkarend szerinti órarendet az online óra linkjeivel kiegészítve, melyet megoszt az osztállyal.
 • Az oktatómunka egységes platformja intézményünkben a Google Classroom.
 • Itt történik a tananyagok, feladatok, dolgozatok feltöltése.  Kapcsolattartás tanár és diák részéről.
 • Itt küldi vissza a diák az elkészült feladatait.
 • Tananyagot megosztani azokon a napokon lehetséges, amikor az osztálynak/csoportnak órarendi órája van. (hétköznap 7:45-17:00 között - Google Classroom időzítő)
 • Az online óra platformja a Google Meet, esetleg a Zoom. (Ha valami miatt ezek nem működnek, a csoport beleegyezésével a tanár áttérhet Discordra.)
 • A szaktanár döntése alapján egyéb feladatokra, értékelésre, számonkérésre, kapcsolattartásra egyéb programok használata is lehetséges, úgy, mint Redmenta, Kahoot!, Kvíz oldalak, Messenger, de törekedni kell az egyértelműségre és az internetbiztonságra.      
 1. Belső tudásmegosztás
  • Mi az az online oktatás?” – kisfilmek, videók megtekintése.
  • A nevelőtestület a fent említett platformok működését megismeri és megismerteti egymással és a diákokkal.
  • Jógyakorlatok átadása.
  • A szakmai munkaközösségek szeptemberben kidolgozzák a tantárgyi elvárásokat.
 2. Kommunikációs rend
  • Kapcsolattartás:
   • Az intézményi szintű tájékoztatás formája: e-mail – vezetőség
   • A rendszeres munkaközösségi értekezletek, vezetői értekezletek formája: Google Meet – munkaközösség vezetők, vezetőség
   • Szülőkkel való kapcsolattartás: Kréta, e-mail – osztályfőnökök
 • A szakmai munkaközösségeknek heti beszámolási kötelezettségük van a vezetőség felé. A kollégák első alkalommal az 1. számú mellékletben szereplő táblázatot küldik el a munkaközösségvezetőiknek. Ennek határideje 2020. november 19. csütörtök 16:00. A munkaközösségvezetők 2020. november 20. péntek 10:00-ig továbbítják a táblázatokat egy dokumentumban az intézményvezetőnek.
 • A következő héttől kezdve pedig heti rendszerességgel a 2. számú melléklet szerint kell a beszámolót mindenkinek elkészíteni és elküldeni a munkaközösségvezetőjének. Ennek határideje a mindenkori csütörtök 16:00, melyet a munkaközösségvezetők a mindenkori péntek 10:00-ig továbbítanak egy dokumentumban az intézményvezetőnek.
 • A szaktanár az órák beírásánál nem írhat hiányzót, a hiányzást Üres/digitális-ra állítja.
  • A szaktanár a Krétában a feljegyzés rovatot használja a hiányzás, késés, házi feladat hiány, dicséretek, figyelmeztetések adminisztrációjához! (Feljegyzések -> Beírások -> Tájékoztatás)
  • Mindemellett ha a tanuló egész héten nem vesz részt a munkában, a live órán, nem küld feladatokat, a szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt. Az osztályfőnök megkísérli felvenni a kapcsolatot a diákkal, ha ez sikertelen, a szülővel. Ha mindez eredménytelen, az osztályfőnök tájékoztatja a vezetőséget.
  • Az osztályfőnök heti rendszerességgel ellenőrzi a feljegyzések rovatot és a lentebb megfogalmazottak szerint jár el.
  • A szaktanár az osztályt érintő ügyekkel, az osztály előrehaladásával, a felmerülő problémákkal kapcsolatban jelzéssel él az osztályfőnök felé.
 1. Az intézmény elvárásai a tanuló felé a digitális munkarend idején
 • A tanuló köteles aktívan részt venni  az órarend szerinti online óráin.
 • A diák az óra kezdete előtt 1-2 perccel köteles felcsatlakozni.
 • Bejelentkezés saját névvel és lehetőség szerint élő kameraképpel lehetséges!
 • Feladatait a szaktanár által meghatározott időpontra és meghatározott módon, önállóan végzi.
 • A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.
 • Várható akadályoztatását előre jelzi a szülő/diák az osztályfőnök és a szaktanár felé.
 • Mulasztását igazolja a hiányzást követő egy héten belül, szülői aláírással, lefotózva/szkennelve küldi az osztályfőnöknek.
 • A tanulók indokolatlan késéseit, rendszeres hiányzását a házirend szabályozza, az osztályfőnök és a szaktanár a fegyelmi intézkedések irányelveinek figyelembe vételével jár el.
 • A karanténban lévő, de nem beteg tanuló nem mentesül a digitális oktatás alól.
 1. Számonkérések módja
 • A számonkérések módja és az értékelés tantárgyspecifikus, amelyről a szaktanár nyújt tájékoztatást.
 • A számonkérés módszertanilag különböző lehet:
  • élő (valós idejű) beszámoltatás (online formában Meet, Zoom alkalmazás segítségével)
  • időben késleltetett távoli beszámoltatás (beadandó dolgozat, teszt, stb.)
  • offline beszámoltatás (személyes találkozást igényel)
  • folyamatba ágyazott értékelések (hosszabb projekt értékelése)
  • önértékelési lehetőségek (önreflektív eszközök használatára bátorítás)
  • A folyamat során végig a formatív értékelés javasolt. Összegző értékelésre csak a félév, illetve a járványhelyzet végén van mód.
 • A házi feladatot is lehet osztályzattal értékelni. Amennyiben a diák felszólításra sem küldi, és nem technikai akadály állt elő elégtelen osztályzat is adható.
 • A feladatok teljesítésére elegendő időt kell biztosítani!
 • A BTMN, SNI-s tanuló határozatában foglalt tényezőket továbbra is figyelembe kell venni!
 • A digitális munkarend miatt tantárgyanként minimum három érdemjegy szükséges a félév lezárásához.
 1. Az óraszámok meghatározása
 • A heti óraszám minimum 2/3 része kötelezően megtartandó élő szóban. Páratlan óraszám esetén a kerekítés szabályai érvényesek. A fennmaradó órákra feladatok kiadása szükséges.
 • A tanárnak joga van a teljes heti óraszámot megtartani. Ezeken az órákon a tanulók kötelesek részt venni.
 • A tanár a heti óraszámánál több órát nem tarthat!
 1. Az órarend digitális tanrend esetén nem módosul!
 • Az órarendi időpontok szigorú betartása diákra és tanárra egyaránt vonatkozik.
 • A szaktanár az órát csak az eredeti órája időpontjában tarthatja.
 • Az oktató-nevelő munka során a résztvevők engedélye nélküli bármilyen felvétel készítése – a személyiségi jogok védelme miatt – szigorúan tilos! (pl. teljesítmény bizonyítására)

 

 • MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

NÉV:

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

 1. óra

óra típusa
platform

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 1. óra

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

1. Változások az eredeti táblázathoz képest, indoklással:

2. A leadott tananyagmennyiség megfelel a tantervi követelményeknek és az életkori sajátosságoknak:

3. Osztályfőnököknek: A szaktanárok visszajelzései a tanulókkal kapcsolatban, Kréta-feljegyzések kezelése:

4. Egyéb:

Uruguay Fotókiállítás 2021

Iskolánkról és dolgozóinkról

Fontos dokumentumok

Beiskolázás

Egyeztetett felvételi jegyzék hivatalos végeredménye (2021/2022)

KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék hivatalos végeredménye alapján

2021/2022-es tanévre a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumba felvett tanulók

Valamennyi tanuló (felvett és elutasított) postai levélben kap értesítést a felvételi eredményről.

 

0001 magyar – német kéttannyelvű osztály

Férőhely 16 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

2

72823689610

10

72792121132

12

72823824644

15

72761737819

16

72821089691

19

72791547127

22

SZERAKO6

30

72792318094

35

72798428478

37

72775728197

38

72799147758

45

72823698010

53

72821178666

56

72762125471

58

72820178581

60

72794404182

 

0002 magyar – spanyol kéttannyelvű osztály

Férőhely 16 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

2

72820648294

7

Manna

10

72793043540

26

husi2

36

72820685091

37

GörbeLabda

38

72801272357

41

72772260729

42

72820338522

45

72822077416

48

HEGEDŰ

50

AAA

52

72762609528

54

ABRSAR

56

72667493128

57

72710317580

 

0003 emelt szintű német nyelvi osztály

Férőhely 16 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

16

72801075429

17

72534544328

18

iványi17

21

72620858349

22

72720826858

23

72529452270

26

72820511717

27

72789637479

28

The_Sc0rp1on

30

72424322682

34

nárcisz08

35

72797707952

37

72862227527

38

VIRGO02

39

72821030658

40

72607707652

 

0004 emelt szintű angol nyelvi osztály

Férőhely 16 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

8

72802183743

18

72798576452

21

72642605968

34

72820421718

35

Lővi

38

Denis

39

72799220455

47

sékszpír01

52

72801617141

60

72820553655

62

72658182924

64

72762474937

65

72801122500

72

72821175421

74

alma

75

72800542313

 

0005 ének-zenei orientációjú, általános tantervű osztály

Férőhely 14 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

1

eszturup14

3

72638635719

15

72799799926

17

Frida

18

72798495336

19

72672314148

 

0006 emelt szintű humán osztály

Férőhely 32 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

18

Snájdig

51

alízka0227

53

72762490378

81

Póniló

88

72799134277

90

ZSOFI1031

95

72802111557

107

72799158063

109

72782826750

115

72603049066

124

72606395980

126

84327950783

129

72800968071

130

BATÁTA

135

72603049629

137

72823833492

139

ALOHOMORA

140

84327947590

141

72684737559

142

72820519045

145

72823931072

148

72797594877

149

72672959447

153

LUPIN

157

72820802062

158

72820678462

159

72674071192

160

72779047209

161

72801031792

162

72821199281

164

72794128965

166

72822422080

 

0007 biológia és környezetvédelmi orientációjú, általános tantervű osztály

Férőhely 18 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

5

72800032015

8

72823735713

13

72821206027

19

72790831737

21

72637715477

25

72673406324

27

72606391598

29

72821401596

30

72646168065

31

72797664588

32

72823079077

33

72822163908

34

72669704571

35

FEKETERIGÓ

36

72799992944

37

72799962319

39

72762084000

42

72623804118

 

008 általános tantervű osztály

Férőhely 32 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

18

72823745460

29

72820386708

31

72823846516

56

72822433781

59

GEGENXG17

91

72822416682

107

72821185123

115

72710988315

117

72800272601

123

PLUTO999

141

72677531394

143

72622414815

152

72649116349

161

72744215552

165

72822815622

173

72798082318

185

72799805371

187

72800981449

196

72802325061

219

72755327557

221

72678375220

222

72731013175

235

72800738115

253

72749944214

259

72798803004

268

72809710483

273

72821237480

274

72820385406

276

72801061719

278

72821086644

287

72798564246

288

72802191520

 

0009 művészeti szakgimnázium képző- és iparművészeti munkatárs – művészeti grafikus szakmairány

Férőhely 8 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

2

72823646337

5

72823845617

6

72672411704

9

gyertya

10

simi

11

72624465448

13

72789387492

14

72632523090

 

0010 művészeti szakgimnázium képző- és iparművészeti munkatárs - kerámiaműves szakmairány

Férőhely 8 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

6

72821198159

10

72798827463

13

72663495536

14

72607183660

15

2006vapiti

17

72798271226

24

72821157871

25

DÁRIUSZ

 

0011 művészeti szakgimnázium képző- és iparművészeti munkatárs - szobrász szakmairány

Férőhely 8 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

2

84327944516

10

72821149234

11

CSP

12

72809436394

14

REM

18

72798398332

19

STARLINE

21

72629024188

 

0012 művészeti szakgimnázium képző- és iparművészeti munkatárs - textilműves szakmaiárny

Férőhely 8 fő

Sorrend

Azonosító (jelige)

2

OTTHONGO83

9

72801081293

10

72633969630

13

MAZSOLA123

16

zsepi2006

17

84327944178

20

72646750528

 

Korábbi adatok (2020/2021 tanévre A KIR rendszer által felvett utolsó rangsorszám és pontszám)

Az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

tagozat

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

sorszám

49.

63.

37.

81.

15.

126.

34.

364.

28.

26.

21.

7.

10.

pontszám

64,5

67,5

59,6

72

64

63

75,5

68

54

38

51,5

70,5

49

 

0001 Magyar-német kéttannyelvű osztály
0002 Magyar–spanyol kéttannyelvű osztály
0003 Emelt szintű német nyelvi osztály
0004 Emelt szintű angol nyelvi osztály
0005 Általános tantervű, ének-zenei orientációjú osztály
0006 Emelt szintű humán osztály
0007 Biológia és környezetvédelmi orientációjú általános tantervű
0008 Általános tantervű osztály
0009 Képző- és Iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus szakmairány)
0010 Képző- és Iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves szakmairány)
0011 Képző- és Iparművészeti munkatárs (Szobrász szakmairány)
0012 Képző- és Iparművészeti munkatárs (Textilműves szakmairány)
0013 művészeti szakgimnázium színházi táncos szakmairányára (2016)

Rendkívüli felvételi eljárás

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum rendkívüli felvételi eljárást hirdet a következő szakokra és létszámokra:

Kód: 0005

Általános tantervű ének-zene orientáció

gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám ének-zene tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): olasz; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: lányoknak kötelező énekkar

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 8 fő

Időpont: 2021. május 18. (kedd) 14 óra

Jelentkezési határidő : 2021.05.14.

Pótfelvételire jelentkezési lap.doc

Állásajánlatok

Intézményvezetői pályázatok

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujng6ofci2

Az intézmény intézményvezetői beosztásra kiírt pályázatra két pályázat érkezett (Dr. Kakuszi Béla Péter, Nagy László):

Vezetői program, helyzetelemzés - Szegedi Tömörkény István Gimnázium - Dr. Kakuszi Béla Péter.pdf
Vezetői program, helyzetelemzés - Szegedi Tömörkény István Gimnázium - Nagy László.pdf

 

Emberi Erőforrások Minisztere

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16-tól 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tömörkény utca 1.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a művészeti tárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata

•         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

•         a pályázó szakmai önéletrajza

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Cservenák Valéria nyújt, a 62/795-244 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szegedi Tankerületi Központ - 6726 Szeged, Bal fasor 17-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/HR/01879-1/20 , valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum - intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         intézmény honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szegedi Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17-21). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum intézményvezetői beosztására".

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.