Balázs Tibor

Elérhetőségeim:
E-mail címem: balazs.tibor@csgyjk.ritek.hu
Ügyfélfogadási időm:
Minden hétfőn 11:30-13:30 és szerdán 9:30-11:30.
Jelen helyzetben, a fenti e-mail címen, előre egyeztetett időpontban, online formában (pl.: Skype) vagy személyesen a Család- és Gyermekjóléti Központban.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Család- és Gyermekjóléti Központ
6723 Szeged, Sás u. 2.
6724 Szeged, Pf. 465 ( 62/464-346
E-mail:

 

Tájékoztató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

Balázs Tibor vagyok, óvodai és iskolai szociális segítő, végzettségem szerint szociális munkás és kulturális antropológus. 2018. szeptember 1-től tették kötelezővé az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben. A feladatellátás jogszabályi alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény nyújtja.

A következő problémákkal tudnak hozzám fordulni:

Hogyan tudok segíteni?

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi, titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.